Vpis v register slovenske nesnovne kulturne dediščine

Združenje rejcev lipicanca Slovenije je v preteklem letu zaključilo vpis v register slovenske nesnovne kulturne dediščine. Tako smo skupaj s kobilarno Lipica postali pomembni nosilci vpisa - Tradicionalna reja in vzreja lipicanca. S tem smo prevzeli pomembno vlogo ohranjanja tradicij, običajev, kulture in redke pasme konja,...LIPICANCA.

 

Dne 11.10.2019, je v mestu Lipik, Hrvašaka, potekal sestanek delovne skupine, ki skrbi in pripravlja dokumentacijo za vpis na seznam UNESCA. Več o dogodku lahko preberete na povezavi: https://www.compas.com.hr/clanak/1/7337/lipicanci-kao-dio-svjetske-nematerijalne-kulturne-bastine-pri-organizaciji-unesco.html?fbclid=IwAR2fXrVuRWgDXPvXynMEyd5cmYFpdqGD_4sJpbZpPKCxlPrKraZMKs5bFXI


Hkrati vas vabimo, da si ogledate predstavitveni video, ki je nastal od pripravi kandidature.
http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register/tradicionalna-reja-vzreja-lipicancev

 

Natisni