Centralni vzrejni pregled konj lipicanske pasme v zasebni reji

Dne 5.10.2019 je v Kobilarni Lipica potekal centralni vzrejni pregled konj lipicanske pasme v zasebni reji. Združenje rejcev lipicanca Slovenije je tako na centralnem vzrejnem pregledu registriralo in ocenilo 25 žrebet, od tega 11 moških in 14 ženskih. Žrebeta so dobila v povprečju oceno 32,2 točk, izstopala je 145 Famosa X, rejke in lastnice Angelike Pristov. V letošnjem letu je sicer rojenih 43 žrebet, registracije preostalih žrebet bodo potekale na domu rejcev z večjim številom živali. Vzrejna komisija je ocenila 6 kobil, od katerih so bile 4 sprejete v rodovnik in potrjene za pleme. Spodaj navajamo najboljša tri ženska in moška žrebeta ter tri najboljše kobile. Žal tudi letos ni bil priveden noben žrebec za odbiro v rodovno knjigo. Ena kobila je letos opravila tudi test delovne sposobnosti pod sedlom.


V letošnjem letu smo razširili število članov vzrejne komisije.Do sedaj so konje ocenjevali 3 člani, v letošnjem letu 4. Prav tako je prvič potekal prenos dogodka v živo preko portala ClipMyHorse.TV.


Ženska žrebeta:
145 Famosa X, rejka: Angelika Pristov, 39 točk
123 Betalka XXX, rejec: Janez Peternel, 37 točk
126 Canissa IV, rejec: Milojko Strajnar, 37 točk
Moška žrebeta:
138 Conversano Lipica XV, rejec: Janez Peternel, 37 točk
130 Conversano Famosa XVI, rejec:Milojko Strajnar, 36 točk
124 Conversano Slavina IX, rejec: Rajko Sinjur, 36 točk
Kobile potrjene za pleme:
978 Jadranka XV, lastnik: Neža Tanko, 72 točk
859 Valdamora VIII, lastnik: Jana Jašović Memon, 71 točk
698 Capriola XVI, lastnik: Franc Modic, 68 točk
Preizkus delovne sposobnosti pod sedlom:
845 Allegra XXIX, lastnik: Marko Memon, 52 točk
Vsem rejcem in lastnikom iskreno čestitamo!

Natisni